hekto
Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 100. Det betecknas h. Som tiopotens skrivs det 102 (tio upphöjt till två). Ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder hundra.

Ex: 5 hg = 500 g.

Vardagligt läser man vanligen hg som hekto i stället för det korrekta hektogram.

Åter