hörn
Ändpunkt för en sida i en månghörning eller för en kant i en kropp.

Ex: Se figurerna under ordet höjd.

Åter