kilo
Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 1 000. Det betecknas k. Av ett grekiskt ord som betyder tusen. Som tiopotens skrivs det 103 (tio upphöjt till tre).

Ex: 3 km = 3·1 000 m = 3 000 m.

Åter