klassisk sannolikhetsdefinition
Sannolikheten för en händelse (”resultatet” av ett slumpmässigt försök) är antalet gynnsamma utfall genom antalet möjliga utfall – som alla förutsätts lika sannolika! Se vidare sannolikhet, punkt 1, där också ett exempel finns.

Åter