kubik
1. Förled i namn på en rad enheter för volym.

Ex: 1 kubikmeter som vanligen skrivs 1 m3.

2. Ett mindre vanligt alternativ till kub i uttryck som ”fem i kub”. Se vidare kub.

Åter