lägesmått
Sammanfattande namn för främst genomsnittsmåtten medelvärde, median och typvärde samt måtten kvartil och percentil (som dock inte definieras på denna hemsida men som finns på adressen http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord).

Åter