lösa en ekvation
Att bestämma sådana värden på en eller flera obekanta i ekvationen att likhetstecknet gäller. Motsvarande gäller för obekanta i ekvationssystem och olikheter. Se också lösning.

Åter