mätfel
Skillnaden mellan ett närmevärde (ungefärligt värde) och det exakta värdet. Se vidare fel. Se också avrundningsfel.

Åter