mikro
Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 0,000 001 (en miljondel). Det betecknas m (grekisk bokstav som vanligen läses ”my” men här ska läsas ”mikro”). Ordet mikro kommer av ett grekiskt ord som betyder liten. Som tiopotens skrivs prefixet 10–6 (tio upphöjt till minus sex) som är detsamma som

Ex: 1 mm = 1 mikrometer = 0,000 001 m (en miljondels meter).

Åter