miljard
1 000 000 000 (ettusen miljoner). Som tiopotens skrivs det 109 (tio upphöjt till nio). För miljard finns prefixet (förstavelsen) giga, G; det läses med hårt g. Ordet miljard kommer ytterst från ett latinskt ord som betyder tusen.

För miljarder kronor rekommenderar Svenska språknämnden skrivningen mdkr.

Åter