giga [gi´ga; hårt g]
Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 1 000 000 000 (en miljard, dvs. ettusen miljoner). Det betecknas G. Som tiopotens skrivs det 109 (tio upphöjt till nio). Ordet giga kommer av ett latinskt ord som betyder jätte. Det finns i de svenska orden gigant [gigan´t eller jigan´t] och gigantisk.

Ex: 2,5 GWh = 2 500 000 000 wattimmar.

Åter