miljon
1 000 000. Som tiopotens skrivs det 106 (tio upphöjt till sex). För miljon finns prefixet (förstavelsen) mega, M. Ordet miljon kommer ytterst av ett latinskt ord som betyder tusen. Miljoner kr skrivs ofta mkr, men bör strängt taget skrivas Mkr. Svenska språknämnden rekommenderar skrivningen mnkr (utan punkt!)
.
Åter