mega
Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 1 000 000 (en miljon). Det betecknas M. Som tiopotens skrivs det 106 (tio upphöjt till sex). Ordet mega kommer av ett grekiskt ord som betyder stort, mycket stort.

Ex: 2 Mton = 2 megaton = 2 000 000 ton (två miljoner ton).

Miljoner kr skrivs ofta mkr i stället för det egentligen korrekta Mkr. Det är olyckligt eftersom m är en förkortning av milli, en tusendel!

Åter