mittpunktsnormal
Linje som är vinkelrät mot en sträcka och går genom sträckans mittpunkt. Se också normal. Haken i figuren står för rät vinkel (90°, nittio grader).

Ex:

Åter