vinkelrät mot
Två linjer är vinkelräta mot varandra om vinkeln mellan linjerna är 90° (nittio grader). Motsvarande gäller för strålar och sträckor.
.
Åter