normal
Linje som är vinkelrät mot en annan linje eller mot en sträcka. Går linjen genom mittpunkten för en sträcka kallas den mittpunktsnormal.

Ex:

Linje 2 är en normal till linje 1 (och tvärtom). Haken står för rät vinkel (90°, nittio grader).

Åter