motstående hörn, motstående sida, motstående vinkel (allt i triangel)

Motstående hörn
Det hörn som står mot sidan mellan de två andra hörnen.

Ex: I triangeln nedan är hörnet A motstående hörn till sidan BC.

Motstående sida
Den sida mellan två hörn som står mot det tredje hörnet.

Ex: I triangeln ovan är AC motstående sida till hörnet B (och till vinkeln B).
 

Motstående vinkel
Den vinkel mellan två sidor som står mot den tredje sidan.

Ex: I triangeln ovan är vinkel C motstående vinkel till sidan AB.

Åter