nano
Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 0,000 000 001 (en miljarddel). Det betecknas n. Ordet nano kommer av ett grekiskt ord som betyder dvärg. Som tiopotens skrivs nano 10–9 (tio upphöjt till minus nio) som är

Ex: 1 ns = en nanosekund = 0,000 000 001 s (en miljarddels sekund).

Åter