obundet slumpmässigt urval, OSU
I statistik, ett urval (stickprov, sampel) ur en population där varje element i populationen haft samma chans att komma med i urvalet. Det förkortas OSU.

Ex: De ca sju miljoner röstberättigade i Sverige utgör en population. Ett urval ur denna population sägs vara obundet slumpmässigt om varje röstberättigad (varje element) haft samma chans att komma med i urvalet.

Åter