säker händelse
I sannolikhetsläran, händelse som alltid inträffar vid ett slumpmässigt försök. Se också sannolikhet samt jämför med omöjlig händelse.

Ex: Ett mynt ska kastas. Händelsen Krona eller Klave är en säker händelse; någon av sidorna på myntet kommer ju upp! Med symbolen P för sannolikhet får man

P(Krona eller Klave) = P(Krona) + P(Klave) = 1/2 + 1/2 = 1

Sannolikheten P för en säker händelse är alltså 1 (100 procent). Bokstaven P är den första bokstaven i det franska ordet probabilité, sannolikhet.

Åter