spets
1. I vinkel, den punkt där vinkelbenen möts, dvs. vinkelspetsen.

Ex:

2. I kon och pyramid, kroppens ”topp”.

Ex:

Åter