pyramid
Kropp där en av begränsningsytorna är en basyta (som är ett månghörningsområde) och de övriga är sidoytor (som är triangelområden). Sidoytorna är minst tre och har en punkt gemensam, pyramidens spets. Ordet pyramid kommer av ett grekiskt ord som troligen betyder kantlinje.
    I stället för basyta kan man säga bas och i stället för sidoyta bara sida. Det är inte ovanligt att samtliga ytor kallas sidor. Där en basyta och en sidoyta skär varandra talar man om en baskant och där två närliggande sidoytor skär varandra om en sidokant. Se också kant.

Ex: Figuren till vänster nedan visar en fyrsidig pyramid där basytan är ett kvadratområde. Figuren till höger visar en tresidig pyramid där också basytan är ett triangelområde.

Volymen V av en pyramid är

där B är arean av basytan och h är pyramidens höjd. Bh (stora B h) ska tolkas som B·h. Haken i figuren t.v. ovan står för rät vinkel (90°, nittio grader).

Ex: Se figuren till vänster ovan. Basytan är ett kvadratområde med sidan 5 cm och pyramidens höjd är 4 cm. (Vardagligt säger man kvadrat i stället för det korrekta ordet kvadratområde.) Man får att

B = 5·5 cm2 = 25 cm2 (kvadratcentimeter)

och att

V = 25·4/3 cm2 » 33 cm3 (kubikcentimeter)

Åter