spetsig vinkel
Vinkel som är större än 0° (noll grader) men mindre än 90° (nittio grader). För ett exempel, se ovan under spets, punkt 1. En vinkel som är större än 90° men mindre än 180° kallas trubbig.

Åter