storhetsvärde
Fackord för det vardagligare ordet mätvärde.

Ex: Längden av en sträcka är 34,5 m. I detta storhetsvärde (mätvärde), som kan skrivas 34,5·1 m, är 34,5 mätetalet,1 m enheten och m enhetsbeteckningen.

Åter