tera
Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 1 000 000 000 000 (en biljon, dvs. en miljon miljoner). Det betecknas T. Som tiopotens skrivs det 1012 (tio upphöjt till tolv). Ordet tera kommer av ett grekiskt ord som betyder mycket stort odjur.

Ex: 2TWh = 2 000 000 000 000 Wh (två biljoner wattimmar).

Åter