utvecklad form
Ett tal sägs vara skrivet i utvecklad form om skrivsättet visar vilket värde de olika siffrorna har. Se också positionssystem.

Ex: Talet 452,8 kan skrivas i utvecklad form bl.a. som

      400 + 50 + 2 + 8/10

eller som

      4·100 + 5·10 + 2·1 + 8·0,1

eller som

      4·102 + 5·101 + 2·100 + 8·10–1. Man läser "fyra gånger tio upphöjt till 2 plus fem gånger tio upphöjt till ett plus två gånger tio upphöjt till noll plus åtta gånger tio upphöjt till minus ett"..

Se vidare tal i grundpotensform.

Åter