vänstra ledet
Det som står till vänster om likhetstecknet i en ekvation eller till vänster om olikhetstecknet i en olikhet (med två led); det förkortas ofta VL. (Det som står till höger om likhetstecknet respektive olikhetstecknet kallas högra ledet, HL.)

Ex: Ekvationen 3x – 2 = 8x + 4 (tre x minus två är lika med åtta x plus fyra) har vänstra ledet 3x – 2 (och högra ledet 8x + 4).

Ex: Olikheten x + 5 > 8 (x plus fem är större än åtta) har vänstra ledet x + 5 (och högra ledet 8). Olikhetstecknet > läses ”är större än”.

Åter