varv
 
Ett kvarts varv Ett halvt varv Ett varv
     
90° (nittio grader).
Haken står för 90°.
180° (etthundra-
åttio grader)
360° (trehundra-
sextio  grader)

Om en vinkel mäts i radianer är 1 varv = 2p radianer som förkortat skrivs 2p rad eller bara 2p. Bokstaven p (pi) är ett tal ungefär lika med 3,14. Se vidare radian.

Åter