volymskala
En volymskala är längdskalan i kub, dvs. längdskalan gånger längdskalan gånger längdskalan. Se också likformighet.

Ex: Längdskalan för Bilden nedan är 1:2 (ett på två). Varje sträcka i den är hälften av motsvarande sträcka i Föremålet. Skalan 1:2 ska tolkas som bråket 1/2.
 
  Föremål Bild
 

 

Volymskalan är (1:2)3 = (1:2)·(1:2)·(1:2) = 1/2 · 1/2 · 1/2 = 1:8 (ett på åtta). Bildens volym är en åttondel av Föremålets volym.

Åter