deciler [desi´ler]
Av ett latinskt ord som betyder tio. Se också fraktiler.

För ett statistiskt material är decilerma, vardagligt, de nio variabelvärden som, när det är möjligt, delar upp materialet i tio lika stora delar; det förutsätts att observationerna först ordnats efter storlek.
    De nio decilerna är lika med de nio percentilerna P10, P20, . . ., P90. Alternativt kan man tala om den första decilen, den andra decilen osv. Den femte decilen, P50, är lika med medianen.

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter