fraktiler [frakti´ler]
Av ett latinskt ord som betyder bryta sönder. Fraktiler för ett statistiskt material är, vardagligt, de k – 1 variabelvärden som, när det är möjligt, delar upp materialet i k lika stora delar; det förutsätts att observationerna först ordnats efter storlek.

Ex: Kvartiler (k = 4), kvintiler (k = 5), deciler (k = 10) och percentiler (k = 100).

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter