percentiler
Av ett latinskt ord som betyder hundra. Se också fraktiler.

För ett statistiskt material är percentilerna de nittionio variabelvärden som, när det är möjligt, delar upp materialet i hundra lika stora delar; det förutsätts att observationerna först ordnats efter storlek.
    Som symbol för percentil används bokstaven P; aktuell hundradel anges som ett index till P. En något förenklad definition av t.ex. P10 (p tio, den tionde percentilen) är att den är det variabelvärde som underskrids av 10 procent av observationerna. Talet (indexet) 10 är percentilnumret.

En mera strikt definition av P10 säger att den är ett tal sådant att det underskrids av högst 10 procent av observationerna samtidigt som det överskrids av högst 90 procent av dem. För P42 t.ex. gäller procentsatserna 42 respektive 58 procent.

Percentiler som ofta anges är P25 som är lika med den undre kvartilen, P50 som är lika med medianen och P75 som är lika med den övre kvartilen.

Åter