binomialfördelning [binomia´l]
Teoretisk sannolikhetsfördelning som ger sannolikheten för det antal gånger en händelse kan inträffa vid oberoende upprepningar av ett slumpmässigt försök där händelsen antingen inträffar eller inte inträffar  Ordet binomial kommer av två latinska ord som betyder två och namn. Jämför med Poisson-fördelning.
    En binomialfördelning kan beskrivas av frekvensfunktionen

där n är antalet försök, p är sannolikheten vid ett försök för den händelse som man är intresserad av och (1 – p) är sannolikheten för att den inte inträffar. Uttrycket är lika med

                                                  

där n! (n fakultet) är produktionen av alla heltal från och med 1 till och med n och där x! och (n – x)! har samma betydelse.

Ex: Ett enkelt exempel på en beräkning är att man söker sannolikheten för att vid 10 kast med ett mynt få precis 4 Krona. I exemplet är n = 10, x = 4, (n – x) = 6, p = 1/2 och (1 – p) = 1/2.

Utförligare och med formel i Ordbok i statistik.

Åter