gynnsamt utfall, gynnsamma utfall
Vardagligt, vid ett slumpmässigt försök det eller de utfall man ”önskar sig” eller är särskilt intresserad av.

Ex: Man söker sannolikheten att vid dragning av ett kort ur en väl blandad kortlek få Hjärter. Av de 52 möjliga utfallen är 13 just Hjärter. Dessa 13 utfall är i detta försök gynnsamma, medan det totalt finns 52 möjliga.

Se också sannolikhet, punkt 1.

Åter