inferens
Allmänt, slutsatser om generella förhållanden med utgångspunkt i observerade resultat. Av ett latinskt ord som betyder föra in, sätta in.

I statistik, delområde som handlar om hur man drar slutsatser från urval till population. Två huvudfall är estimation och statistisk hypotesprövning.

Åter