Poisson-fördelning [poaså´ng]
Diskret teoretisk fördelning uppkallad efter den franske matematikern Siméon Denis Poisson [poaså´ng] (1781–1840). Den används i många situationer där händelser av visst slag inträffar slumpmässigt i tiden eller i rummet och sannolikheten för att händelsen ska inträffa är liten.

Ex: Ett klassiskt exempel är antalet dödsfall i den gamla polska armén per år och armékår till följd av hästspark.

Ex: Antal inkommande telefonsamtal per minut. – Antal bakterier per preparat. – Antal tryckfel per boksida.

Utförligare och med frekvensfunktion i Ordbok i statistik.

Åter