produktmomentkorrelationskoefficienten
Den vanligaste korrelationskoefficenten. Den kallas ofta Pearsons korrelationskoefficient efter upphovsmannen, den brittiske statistikern Karl Pearson [pi´ösön] (1857–1936). Vanliga symboler är rxy (r x y) för urval och rxy (rå x y) för population eller teoretisk fördelning. r är den grekiska bokstaven rho. Se också korrelation.
    En lämplig kalkylformel är

där tecknet S (den grekiska bokstaven stora sigma) står för ”summa(n av)”.

Ex: Antag materialet i de två första kolumnerna nedan. Övriga kolumner är hjälpkolumner.
 
    x y xy x2 y2  
               
    4 3 12 16 9  
    2 0 0 4 0  
    1 1 1 1 1  
               
  S:a 7 4 13 21 10  

Man får

Åter