tvåsidig hypotesprövning
Statistisk hypotesprövning där man vill pröva en avvikelse från nollhypotesen åt någotdera hållet. Det kritiska området är uppdelat på två områden, placerade i var och en av ”svansarna” i fördelningen för testvariabeln. Andra uttryck är dubbelsidig hypotesprövning och tvåsidigt (dubbelsidigt) test.

Gäller prövningen däremot en avvikelse åt bara ett av hållen talar man om ensidig (enkelsidig) hypotesprövning eller ensidigt (enkelsidigt) test. För ett exempel, se ensidig hypotesprövning.

Åter