variabeltransformation
En operation som innebär att man av en given variabel bildar en ny variabel. Ordet transformation kommer av ett latinskt ord som betyder omskapa.

Ex: Transformationen av variabeln °Celsius till variabeln °Fahrenheit:

F = 32 + 9C/5

Ex: Poängresultatet av ett prov kan överföras till standardpoäng genom att man bildar variabeln

där x är variabeln poäng på provet, (x streck) är medelvärdet för variabeln och s är dess standardavvikelse.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter