z-test
Ordet kan ha flera betydelser. Vanligen används det för s.k. normaltest, dvs. statistisk hypotesprövning i sådana fall där den testvariabel som används förutsätts vara åtminstone approximativt normalfördelad. Jämför med t-test.

Åter