z-värde
Ett värde på en testvariabel som följer den standardiserade normalfördelningen, dvs. en normalfördelning med medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1.

Åter