begränsningsyta
Plan eller buktig yta som begränsar en kropp.

Ex: Den buktiga ytan av ett klot, dvs. klotytan (sfären).

Ex: Rätblocket nedan har sex plana begränsningsytor, som alla är rektangelområden. Anm: Vardagligt säger man rektangel i stället för det korrekta rektangelområde.
    Den yta som rätblocket ”står på” samt den motsatta ytan kallas ofta basytor och de övriga ytorna sidoytor. Men det går också bra att kalla samtliga ytor för sidoytor eller också bara sidor.

Åter