diagram
Bild av ett statistiskt material. Av ett grekiskt ord som betyder rita. Exempel är cirkeldiagrammet, histogrammet, linjediagrammet och stapeldiagrammet.

Åter