egentligt bråk
Äldre ord för bråk vars täljare är mindre än nämnaren. Se också oegentligt bråk, äldre ord för bråk vars täljare är lika med eller större än nämnaren.

Ex: 3/7, där 3 är täljaren och 7 är nämnaren.

Åter