oegentligt bråk
Äldre ord för bråk vars täljare är lika med eller större än nämnaren.

Ex:

Bråk där täljaren är mindre än nämnaren kallades förr egentliga bråk. Egentliga och oegentliga bråk kallades tillsammans allmänna bråk, till skillnad från tal i decimalform som på den tiden kallades decimalbråk. Se också bråk.

Åter