gemensam nämnare
Tal eller annat uttryck som är delbart med samtliga nämnare till ett antal bråk.

Ex: Talet 15 är en gemensam nämnare till bråken 1/3 och 4/5. Det är delbart med både 3 och 5. Tre andra gemensamma nämnare är 30, 45 och 60.

Intressantare är minsta gemensamma nämnaren, MGN. I exemplet är den 15.

Åter