minsta gemensamma nämnaren, MGN
MGN, det minsta tal som är delbart med samtliga nämnare i två eller flera bråk. Den kan också bestämmas för algebraiska uttryck.

Ex: MGN till bråken är 30. MGN till bråken är 4ab.

Åter