pröva en lösning till en ekvation
Att sätta in lösningen i ekvationen för att se efter om likhetstecknet gäller. Motsvarande gäller för lösningar till ekvationssystem och olikheter. Se också satisfiera.

Ex: x = 2 är en av lösningarna till ekvationen x2 + 6x = 16 (x två plus sex x är lika med sexton). Man prövar genom att ersätta x med 2. Är lösningen riktig ska vänstra ledet, VL, dvs. x2 + 6x, vara lika med högra ledet, HL. Man får att

          VL = 2·2 + 6·2 = 16 och man ser att
          HL = 16

Eftersom VL är lika med HL så är x = 2 en lösning till ekvationen. Anm: Eftersom ekvationen är en andragradsekvation kan det finnas en lösning till; man kan visa att denna här är –8. Man får att

          VL = –8·–8 + 6·–8 = 64 – 48 = 16 och man ser att
          HL = 16

För ett sätt att finna lösningarna, se andragradsekvation.

Åter