satisfiera
Man säger att en lösning till en ekvation satisfierar ekvationen om lösningen innebär att likhetstecknet gäller. Ett annat ord är uppfylla. Motsvarande gäller för ekvationssystem och olikheter. Ordet satisfiera kan översättas med tillfredsställa; det kommer av ett latinskt ord som betyder gottgöra.

Ex: Ekvationen 5x – 4 = 8 – x (fem x minus fyra är lika med åtta minus x) har lösningen x = 2. Om man i ekvationen ersätter x med 2 får man 6 till vänster om likhetstecknet och samma tal till höger om det. Lösningen x = 2 satisfierar alltså ekvationen. Se också vänstra ledet och högra ledet.

Åter