sannolikhetsfördelning
De olika utfall som är möjliga vid ett slumpmässigt försök tillsammans med sannolikheterna för dem. Jämför med frekvensfördelning.

Ex: Ett väl balanserat mynt ska kastas två gånger. Tabellen nedan visar de olika utfall som är möjliga samt sannolikheterna för dem (enligt den klassiska sannolikhetsdefinitionen; se sannolikhet, punkt 1). Obs! Utfallet 1 krona kan ske på två sätt: Krona i första kastet och Krona i andra kastet.
 
  Utfall Sannolikhet  
  0 Krona 1/4  
  1 Krona 2/4  
  2 Krona 1/4  

Sannolikhetsfördelningen består av paren (0 Krona, 1/4), (1 Krona, 2/4) och (2 Krona, 1/4).

Åter